Danh mục: Trade Marketing

Coverage

Bởi admin

Coverage – Độ phủ sản phẩm trên thị trường: Mức độ che phủ của thương hiệu / sản phẩm tại kênh phân phối, trưng bày hàng hóa tại điểm bán hàng

Distribution channel

Bởi admin

Distribution channel – Kênh phân phối:  là một chuỗi các tổ chức phụ thuộc lẫn nhau cùng tham gia vào quá trình đưa sản phẩm và dịch vụ tới người sử dụng hoặc tiêu dùng. Những chủ thể chính trong kênh phân phối là nhà sản xuất, người bán buôn, người bán lẻ và người…

Allowance và Promotional allowance

Bởi admin

Allowance – chiết khấu: Nhà sản xuất trả 1 số tiền cho các nhà bán lẻ để họ chấp nhận nhập hàng của nhà sản xuất, cũng như là hỗ trợ việc quảng bá. Allowance là khoản tiền mà người bán đưa cho người mua nhằm khuyến khích hành vi nào đó. “Trade-in allowance” là…

Discount

Bởi admin

Discount – Giảm giá: Giảm giá trên hóa đơn mua hàng. Trên thực tế có nhiều hình thức discount như: Cash discount (giảm giá khi thanh toán bằng tiền mặt) Quantity discount (giảm giá cho đơn hàng số lượng lớn) Functional discount (giảm giá cho người mua hàng là nhân viên doanh nghiệp hoặc các thành viên…

CD Operations Department

Bởi admin

CD Operations Department – hỗ trợ việc quản lí số liệu, lên kế hoạch và phân tích số liệu

Capability Building Department

Bởi admin

Capability Building Department – xác định nhiệm vụ chiến lược về cả địa điểm và phương thức đối với sự phát triển của cả bộ phận

Customers Marketing department

Bởi admin

Customers Marketing department sẽ tham gia vào các hoạt động promotion liên quan tới sales task với các danh mục cụ thể