Danh mục: Mobile Marketing

React Native App

Bởi admin

React Native là framework giúp lập trình viên viết ứng dụng Native chỉ bằng Javascript. Đúng vậy, chỉ đơn giản là Javascript, React Native phủ nhận định nghĩa về ứng dụng native ở đoạn trên. Sự ra đời của React Native giúp cho lập trình viên web có thể viết ứng dụng native để khắc…

Hybrid App

Bởi admin

Hybrid App – Ứng dụng lai: là ứng dụng kết hợp những ưu điểm của cả Mobile Web App và Native App. Theo đó, các phần cơ bản của ứng dụng vẫn viết bằng ngôn ngữ web, nhưng được đặt trong native container, nên vẫn có thể dưa lên kho tải. Ưu điểm: Hybrid có thể kết…

Web-based app

Bởi admin

Web-based app – Ứng dụng web: Là ứng dụng chạy trên nền web, được viết bằng các ngôn ngữ web như HTML5, CSS, javascript hoặc jQuery Mobile. Về cơ bản là website với giao diện giống như app và nội dung được load từ web. Ứng dụng web dễ hình dung nhất là m.facebook.com Web-base – Dựa trên…

Native App

Bởi admin

Native App – Ứng dụng gốc: Là những ứng dụng được viết riêng cho một loại nền tảng như iOS, Android, Windows Phone bằng các ngôn ngữ tương ứng của mỗi nền tảng đó ví dụ Java trên Android, Object C trên iOS, C# trên winphone. Mỗi Native App chỉ chạy được trên một nền…

Google Play Developer

Bởi admin

Google Play Developer: là công cụ do Google tạo ra dành cho các Lập trình viên ứng dụng di động trên hệ điều hành Android, với công cụ này các Lập trình viên có thể quản trị ứng dụng trên chợ ứng dụng Google Play, bao gồm: đưa ứng dụng  lên, xoá ứng dụng, cập…

Progressive Web Apps viết tắt PWA

Bởi admin

Progressive Web Apps (viết tắt PWA) là kết hợp tốt nhất của web và tốt nhất của ứng dụng. Khi người sử dụng ứng dụng theo thời gian, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. الكازينو المباشر PWA tải một cách nhanh chóng, thậm chí trên mạng không ổn định, gửi thông báo đẩy có…

Accelerated Mobile Pages viết tắt AMP

Bởi admin

Accelerated Mobile Pages (viết tắt AMP) là trang dành cho thiết bị di động được tăng tốc được Google cho ra đời vào năm 2016. Trang dành cho thiết bị di động được tăng tốc (AMP) là một sáng kiến mã nguồn mở để làm cho các trang web tải nhanh và có giao diện…

Advertising ID viết tắt AdID

Bởi admin

Advertising ID (viết tắt AdID) – ID quảng cáo: là ID duy nhất, người dùng có thể đặt lại dành cho quảng cáo do các dịch vụ của Google Play cung cấp. ID quảng cáo cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát tốt hơn và cung cấp cho các nhà phát triển một…