Thẻ: Website

World Wide Web Consortium viết tắt là W3C

Bởi admin

World Wide Web Consortium (viết tắt là W3C), là nhiệm vụ hướng dẫn World Wide Web với đầy đủ các tiềm năng phát triển của giao thức và các hướng dẫn mà bảo đảm lâu dài sự tăng trưởng của các trang web. W3C là một trong số các chuẩn cho thiết kế web hiện…

HyperText Markup Language viết tắt là HTML

Bởi admin

HyperText Markup Language (viết tắt là HTML, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản…

Cascading Style Sheets viết tắt là CSS

Bởi admin

Cascading Style Sheets (viết tắt là CSS), nó chỉ đơn thuần là một dạng file text với phần tên mở rộng là .css. Trong Style Sheet này chứa những câu lệnh CSS. Mỗi một lệnh của CSS sẽ định dạng một phần nhất định của HTML. Ví dụ như: font của chữ, đường viền, màu…

Canonical URL

Bởi admin

Canonical URL: là URL mà các webmasters muốn search engine coi như là địa chỉ chính thức của 1 webpage. Hay nói cách khác, một canonical URL là URL mà webmaster muốn visitors nhìn thấy. Canonical URL dùng để ngăn chặn trùng lặp nội dung trong website. Thẻ canonical là thuộc tính nằm trong mã HTML,…

Google Analytic

Bởi admin

Google Analytic là một công cụ phân tích Website hết sức tin cậy và được cung cấp bởi Google. Đây được xem là công cụ rất hiệu quả dành cho những Webmaster và những người làm SEO khi muốn thông kê, phân tích những thông tin về website của mình. Google Analytic bao gồm những…

Website là gì ?

Bởi admin

Website (còn gọi là trang web, trang mạng), là một tập hợp trang web, thường chỉ nằm trong một tên miền hoặc tên miền phụ trên World Wide Web của Internet. Một trang web là tập tin HTML hoặc XHTML có thể truy nhập dùng giao thức HTTP. Trang mạng có thể được xây dựng…

Google sitelinks

Bởi admin

Google sitelinks là tập hợp các liên kết xuất hiện phía dưới địa chỉ trang trong kết quả tìm kiếm. Những đường liên kết phụ này trỏ tới các thành phần chính của trang web đó. Nó được lựa chọn tự động bởi thuật toán của Google. Sitelinks chỉ hiển thị cho các từ khóa…

Internal links

Bởi admin

Internal links hay còn gọi liên kết nội bộ là một dạng backlink nhưng có cùng một domain, chính xác hơn là nằm trong cùng một website. Đây là một trong những yếu tố cơ bản và cực kỳ quan trọng trong quá trình Seo-onpage. Hiểu đơn giản hơn, liên kết nội bộ chính là…