Thẻ: chatbot

Proof of concept viết tắt POC

Bởi admin

Proof of concept viết tắt POC (liên quan trong chatbot): Đây là giai đoạn mà các tính năng của Chatbot hoạt động đúng cách, miễn là đầu vào thử nghiệm được kiểm soát đúng cách. Do đó, POC thể hiện tiềm năng của chatbot.

Pilot

Bởi admin

Pilot (liên quan trong chatbot): Giai đoạn phát triển chatbot được triển khai cho một nhóm nhỏ người dùng để thử nghiệm. Các pilots đặc biệt quan trọng với chatbot, bởi vì không giống như các ứng dụng Web, phạm vi đầu vào của người dùng là không giới hạn. بلاك جاك Nên cần pilot…

Natural Language Processing viết tắt NLP

Bởi admin

Natural Language Processing viết tắt NLP (liên quan trong chatbot): NLP là công cụ phân tích một lời nói Utterance và trích xuất các ý định và thực thể trong lời nói. Một số dịch vụ Amazon Lex, Facebook Wit.ai, Google API.ai, Microsoft LUIS đều có sử dụng NLP.

Conversational UI

Bởi admin

Conversational UI (liên quan trong chatbot): Là giao diện giao tiếp với con người, hoặc là viết tay, hoặc là thông qua lời nói (không sử dụng buttons, links, hoặc graphical elements). Thường có nhiều chatbots kết hợp conversational UI với graphical UI.

Entity hay Entities

Bởi admin

Entity (liên quan trong chatbot): Là các thực thể bổ nghĩa cho một ý định. Vẫn ví dụ trên, “show me yesterday’s financial news”, thì các thực thể bổ nghĩa là “yesterday” và “financial”. altstetten single ü30 Các thực thể cũng đều có thể được đặt tên, ví dụ: “dateTime”, và “newsType”. schweiz bekanntschaften raum Các…

Intent

Bởi admin

Intent (liên quan trong chatbot): đơn giản là ý định của người dùng cuối, những ý định này được chuyển tải bởi người dùng tới con bot của bạn. Với ví dụ trên, “show me yesterday’s financial news”, thì ý định của người dùng ở đây là mong muốn nhận một danh sách các tiêu…

Utterances

Bởi admin

Utterances (liên quan trong chatbot): Đây là những gì mà người dùng nói ra. Ví dụ, một người dùng gõ: “Show me yesterday’s financial news”, thì toàn bộ câu này là một lời nói hay utterance. العروض الترويجية

Chatbot

Bởi admin

Về cơ bản, Chatbot là một hình thức thô sơ của phần mềm trí tuệ nhân tạo. Nó hoạt động độc lập, có thể tự động trả lời những câu hỏi hoặc xử lý tình huống càng thật càng tốt. Phạm vi và sự phức tạp của chatbot được xác định bởi thuật toán của…