Thẻ: Content

Ebook

Bởi admin

Ebook – Sách điện tử : Một phiên bản kỹ thuật số của một cuốn sách có thể được phân phối trong một số định dạng nhất địch bao gồm cả định dạng file pdf hoặc cho một thiết bị như Kindle của Amazon.

Spinning

Bởi admin

Spinning – Trộn – Khi bạn có một nội dung hay và đặc sắc và ‘trộn’ nó với các từ và câu thay thế để tạo ra hàng trăm bài viết độc đáo.

Spun

Bởi admin

Spun – Khi một bài viết được định dạng với các đánh dấu trộn.

DMCA Complaints

Bởi admin

DMCA Complaints – Khiếu nại DMCA: Google sẽ giảm thứ hạng các trang bị dính khiếu nại DMCA.

Digital Millennium Copyright Act viết tắt DMCA

Bởi admin

Digital Millennium Copyright Act (viết tắt DMCA) hay chúng ta thường gọi là Luật bảo vệ bàn quyền tác giả. Đây là luật của Mỹ được biểu quyết bởi quộc hội Mỹ và tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào ngày 28/11/1998. Về cơ bản luật này được tạo ra để bảo vệ những…

References and Sources

Bởi admin

References and Sources: Tham khảo và nguồn. Trích dẫn tài liệu tham khảo và các nguồn, như tài liệu nghiên cứu làm, có thể là một dấu hiệu của chất lượng.

Multimedia

Bởi admin

Multimedia: Hình ảnh, video và các yếu tố đa phương tiện khác có thể hoạt động như một tín hiệu về chất lượng nội dung.

Syndicated Content

Bởi admin

Syndicated Content: Nội dung cung cấp thông tin. Là nội dung trên trang gốc? باي بال عربي Nếu nó chỉnh sửa hoặc sao chép nội dung từ một trang được lập chỉ mục nó sẽ không được xếp hạng như bản gốc hoặc sẽ chỉ nằm trong Supplemental Index.