Danh mục: Definition of titles

Data Scientist

Bởi admin

Data Scientist Là người tạo hệ thống phân tích trên toàn bộ data, đó có thể là mẫu phân tích 1 lần để team hiểu về hành vi người dùng, hoặc thuật toán machine learning để implement vào code base của software engineers và data engineers. Công việc của vai trò này bao gồm: Data…

Software Engineer

Bởi admin

Software Engineer: Là người làm applications và systems. Là người tham gia vào mọi giai đoạn từ thiết kế, viết code đến testing và review. Vai trò này tạo ra sản phẩm (và sản phẩm đó tạo ra data). Công việc của vai trò này bao gồm: Phát triển front-end & back-end Ứng dụng web…

Chief Executive Officer viết tắt CEO

Bởi admin

Chief Executive Officer viết tắt CEO thì thường được biết với nghĩa là Giám đốc điều hành.  Tại Việt Nam, thì thường là ở các công ty lớn thì từ CEO được dùng để nói về chức vụ Tổng giám đốc. CEO là người đứng đầu điều hành toàn thể bộ máy và là người chịu…

Chief Digital Officer viết tắt CDO

Bởi admin

Một số tập đoàn lớn tại Mỹ đã đi tiên phong trong việc bổ nhiệm nhiều nhà điều hành marketing số (CDO). Xét về chức danh, họ sánh ngang với các nhà điều hành marketing nói chung (CMO), nhưng lại chỉ lo về truyền thông số. Với nhiều tập đoàn, Chief Digital Officer viết tắt…

Chief Operating Officer viết tắt COO

Bởi admin

Chief Operating Officer viết tắt COO là Giám đốc điều hành. COO là một trong những lãnh đạo cao cấp nhất trong một tổ chức. COO chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của công ty. COO thường xuyên báo cáo với giám đốc điều hành cấp cao nhất, hay gọi là Tổng…