Tác giả: admin

Pagerank

Bởi admin

Pagerank (viết tắt là PR)  là thuật ngữ ám chỉ sự xếp hạng của Google về thứ tự các website trong kết quả tìm kiếm dựa trên các tiêu chí đánh giá do Google đặt ra. PageRank là một thuật toán được sử dụng bởi Google Search trước đây, nhằm mục đích xếp hạng các…

Backlink

Bởi admin

Backlink là liên kết trả về, backlink được hiểu là mối liên kết được trả về từ website khác tới website của mình. Cụ thể hơn là việc bạn đặt hoặc người dùng đặt backlink liên kết trên một website trỏ về dựa trên các ký tự như anchor text hoặc đường full link và…

Keyword

Bởi admin

Keyword (Từ khóa) là những từ/cụm từ có nghĩa mà người dùng sử dụng để truy vấn kết quả trong các bộ máy tìm kiếm. Ví dụ: Tôi muốn tự học về SEO, tôi có thể lên Google.com.vn và đánh vào “học SEO”… Từ khóa trong SEO là một yếu tố quan trọng đối với…

Search Engine Marketing viết tắt SEM

Bởi admin

SEM là viết tắt của thuật ngữ Search Engine Marketing dịch sang tiếng việt có nghĩa là “Marketing trên công cụ tìm kiếm”. SEM là một hình thức Internet Marketing và là một phương pháp marketing nhằm tăng sự hiện diện của bạn hay doanh nghiệp, tổ chức thông qua công cụ tìm kiếm. Kể từ…

SEO offpage

Bởi admin

SEO offpage là thuật ngữ mô tả việc xây dựng liên kết (link building) từ các hệ thống website khác trỏ về website mình. SEO offpage được thực hiện khi bạn đã hoàn thành khá tốt công việc trong SEO onpage.

SEO On-page

Bởi admin

SEO Onpage là thuật ngữ SEO nhằm ám chỉ quá trình mà chúng ta tối ưu hóa website, các trang con trong website giúp cho trang website đó thân thiện với các công cụ tìm kiếm. can you use ivermectin in dogs SEO Onpage chính là một cách SEO trên chính trang web của mình,…

Search Engine Optimization viết tắt SEO

Bởi admin

Search Engine Optimization viết tắt SEO là tập hợp những phương pháp tối ưu hóa để website trở lên thân thiện với máy chủ tìm kiếm (Search Engine) từ đó nâng cao thứ hạng website khi người dùng tìm kiếm với các từ khóa liên quan.

301 Redirect

Bởi admin

301 redirect là một phương pháp chuyển tiếp thông báo các trình duyệt và các công cụ tìm kiếm rằng trang webpage hoặc website đó đã được di dời hoàn toàn đến một địa chỉ mới. Đồng thời khi người truy cập địa chỉ web cũ cũng sẽ được tự động chuyển sang địa chỉ…