Thẻ: TVC

Television Advertisement hay Television Commercial viết tắt TVC

Bởi admin

Television advertisement hay television commercial viết tắt TVC – Phim quảng cáo/Quảng cáo truyền hình: là một dạng phim hay tiết mục được dàn dựng sản xuất, lưu hành trên những phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau (trên Tivi) và phải trả phí bởi những công ty, tổ chức, hội đoàn muốn quảng…

Sweeps

Bởi admin

Sweeps là công nghệ đo điện tử là cốt lõi của quá trình đo rating của Nielsen. Hai cách đo được sử dụng: Set meters đo chụp những gì kênh đang được theo dõi, trong khi đó People Meters đi một bước xa hơn và thu thập thông tin về những người đang theo dõi…

Nielsen Ratings

Bởi admin

Nielsen Ratings là một hệ thống đo lường khán giả và được công ty Nielsen phát triển khi nỗ lực xác định số lượng các đối tượng và thành phần của chương trình truyền hình tại Hoa Kỳ. Nielsen Media Research là công ty được Arthur Nielsen thành lập, ông từng là một nhà phân…

Target Audience

Bởi admin

Target Audience – Một nhóm người sẽ quan tâm đến sản phẩm / dịch vụ / blog – Ví dụ như đối tượng mục tiêu của tôi là những người quan tâm tới lĩnh vực Internet Marketing. Người tiêu dùng ngày càng đa dạng và khác biệt do đó các công ty đều nhận thức…