Thẻ: Email

Bounce Rate và Bounce email

Bởi admin

Bounce Rate: Tỷ lệ các email hỏng của bạn không được chuyển phát (bị trả lại). Tỷ lệ bounce rate chấp nhận được là dưới 5% Bounce email (Email hỏng): Là các email được gửi trở lại cho người gửi vì địa chỉ của người nhận không tồn tại hoặc hiện tại không hoạt động.

Blacklist

Bởi admin

Blacklist: Là một danh sách các tên miền và địa chỉ IP đã bị thông báo hoặc bị kết tội là gửi thư rác (Spamer) bởi các tổ chức thống kê các server gửi spam, gây trở ngại đến việc chuyển phát email. Các tổ chức này là phi lợi nhuận, không chịu ảnh hưởng của…

Acceptance Rate

Bởi admin

Acceptance Rate: Tỷ lệ phần trăm số email được các máy chủ gửi email chấp nhận. Nếu một email được máy chủ email chấp nhận không có nghĩa là nó sẽ được vào mục Inbox.

Acceptable Spam Report Rate

Bởi admin

Acceptable Spam Report Rate – Tỉ lệ báo cáo spam có thể chấp nhận: Tỉ lệ mà tại đó bạn có thể bị thông báo là SPAM nhưng không ảnh hưởng đến uy tín của nhà cung cấp dịch vụ. Nếu tỉ lệ đó trên 0,1% (1 trên 1000 email) thì sẽ nhận được một cảnh…

Click Through Rate viết tắt CTR

Bởi admin

Tỷ lệ thể hiện tần suất những người thấy quảng cáo của bạn kết thúc bằng cách nhấp vào quảng cáo đó. Click Through Rate (viết tắt CTR) – Tỷ lệ nhấp là số nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo hiển thị được biểu thị dưới dạng phần…