Site icon ThinkDigital

National Association of Broadcasters viết tắt NAB

National Association of Broadcasters viết tắt NAB – Hội Những Đài Truyền Hình Toàn Quốc (Mỹ): là một hiệp hội thương mại và nhóm vận động đại diện cho lợi ích của các đài phát thanh và truyền hình thương mại, phi thương mại qua vô tuyến ở Hoa Kỳ. NAB đại diện cho hơn 8.300 đài phát thanh và truyền hình mặt đất cũng như các mạng phát sóng.

Vào năm 2015, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của NAB là Gordon Smith, cựu Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ đến từ Oregon.

NAB được thành lập với tư cách là Hiệp hội phát thanh viên quốc gia (NARB) vào tháng 4 năm 1923 tại khách sạn Drake ở Chicago. Người sáng lập và chủ tịch hiệp hội là Eugene F. McDonald Jr., người cũng đã đưa ra tập đoàn Zenith. Vào năm 1951, nó đổi tên thành Hiệp hội phát thanh và Truyền hình quốc gia (NARTB) để đưa ngành công nghiệp truyền hình. Năm 1958 nó đã thông qua tên hiện tại của nó, “Hiệp hội các nhà phát thanh truyền hình quốc gia”.

NAB đã làm việc để thiết lập một hệ thống đài phát thanh thương mại tại Hoa Kỳ. Hệ thống được thành lập vào tháng 8 năm 1928 với việc thành lập Tổng Lệnh 40 – một chương trình tái phân bổ vô tuyến bởi Ủy ban Radio Liên bang đã trao các tần số và thời gian phát sóng cho các ngành công nghiệp phát thanh thương mại đang nổi lên. Theo lệnh của Tổng Tư lệnh 40, một liên minh các nhà giáo dục, các nhà quảng bá phi lợi nhuận, các nghiệp đoàn và các nhóm tôn giáo đã liên kết chống lại NAB và các đồng minh trong suốt những năm 1920 và 1930 và phát triển một hệ thống vô tuyến công cộng phi lợi nhuận không có quảng cáo (tương tự như những gì đã xảy ra với BBC). Liên minh tuyên bố rằng ngành công nghiệp thương mại sẽ chỉ thúc đẩy các chương trình có lợi nhuận, qua đó giảm chất lượng và tiềm năng phát sóng vô tuyến trong tương lai.

Không có mối quan hệ chính trị, nguồn lực, hoặc công khai của NAB và ngành công nghiệp phát thanh thương mại, liên minh phi lợi nhuận cuối cùng đã mất chiến đấu với việc thông qua Đạo luật Truyền thông năm 1934.

Các đài phát thanh độc lập quốc gia được thành lập vào năm 1939 như là một phần của NAB, đại diện cho các đài không liên quan đến bất kỳ mạng lưới nào nhưng nhóm đã chia rẽ vào năm 1941.

Exit mobile version