Site icon ThinkDigital

Halation

Halation: hiện tượng ánh sáng đèn chiếu phản xạ tán loạn làm cho không thấy chính xác hình thù của vật thể được thu hình.

 

Exit mobile version