Site icon ThinkDigital

Google Doubleclick

Google Doubleclick là nền tảng quảng cáo cao cấp của Google cho phép người dùng kết hợp các mạng quảng cáo phù hợp với nhau đồng thời hỗ trợ bán quảng cáo trực tiếp.

Hiện có hai loại hình Doubleclick là Doubleclick for Publishers viết tắt là DFP dành cho Publishers và Doubleclick Ad Exchange viết tắt là AdX dành cho doanh nghiệp.

Điểm khác biệt Google Doubleclick:

Link tham khảo: https://support.google.com/adxseller/answer/4587861?hl=vi

Exit mobile version