Site icon ThinkDigital

Encryption

Encryption – Mã hoá: Là quá trình chuyển dữ liệu sang mã số không thể đọc được để bảo mật thông tin. Mật mã rất cần thiết khi các thông tin bí mật chuyển qua mạng không bị lộ. Mật mã cung cấp một lượng bảo mật thông tin nhất định để không lọt vào tay kẻ xấu.

Exit mobile version