Site icon ThinkDigital

Document Object Model viết tắt DOM

Document Object Model viết tắt DOM – Mô hình Đối tượng Tài liệu: là một giao diện lập trình ứng dụng (API). Thường thường DOM, có dạng một cây cấu trúc dữ liệu, được dùng để truy xuất các tài liệu dạng HTMLXML. Mô hình DOM độc lập với hệ điều hành và dựa theo kỹ thuật lập trình hướng đối tượng để mô tả tài liệu.

Ban đầu, chưa có chuẩn thống nhất nên các thành phần trong một tài liệu HTML mô tả bằng các phiên bản khác nhau của DOM được hiển thị bởi các chương trình duyệt web thông qua JavaScript. Điều này buộc World Wide Web Consortium (W3C) phải đưa ra một loạt các mô tả kĩ thuật về tiêu chuẩn cho DOM để thống nhất mô hình này.

Mặc dù một tài liệu hay văn bản có cấu trúc chặt chẽ (well-structured document) luôn luôn có thể được mô hình hóa bằng một cấu trúc dạng cây, DOM không có giới hạn về cấu trúc dữ liệu của một tài liệu. Play free casino slots games instantly no download or registration new on the NetEnt block comes Strolling Staxx: Cubic Fruits, https://parkirpintar.com/world-series-of-poker-level-50/ included the Maxam-Gilbert method.

Hầu hết các bộ phân tích XML (XML parsers) (ví dụ: Xerces) và bộ xử lý XSL (ví dụ: Xalan) đã được phát triển để sử dụng cấu trúc cây này. Jackpot https://starlitenewsng.com/restaurants-at-paris-casino-in-las-vegas/ Wheel Casino Exclusive. Những hiện thực như vậy đòi hỏi toàn bộ nội dụng của một văn bản phải được phân tích và lưu trong bộ nhớ. It https://nikel.co.id/hard-rock-casino-las-vegas-shows/ has become an industry standard, so it might be a little while before it shows up in casinos. Vì thế, DOM được sử dụng tốt nhất trong các ứng dụng mà trong đó các thành phần của tài liệu có thể được truy xuất và thao tác một cách ngẫu nhiên. Với các ứng dụng dựa trên XML, bao gồm yêu cầu đọc/ghi có chọn lọc cho mỗi lần phân tích (one-time selective read/write per parse), DOM cho thấy được sự tối ưu về mặt bộ nhớ. Faster https://myhomes.tv/planet-hollywood-resort-casino-las-vegas4-star/ withdrawal times are always better. Trong các trường hợp đó thì giao diện lập trình ứng dụng SAX trở nên rất tiện lợi về cả mặt tốc độ và bộ nhớ. Deep offering of betting lines and player prop bets http://vozhispananews.com/soaring-eagle-casino-hotel-phone-number/ for all games.

Exit mobile version