Site icon ThinkDigital

Dashboard

Dashboard còn gọi là Admin Dashboard là khu vực quản trị website wordpress và thường có đường dẫn để đăng nhập là wp-admin. Tại khu vực quản trị, tùy theo phân quyền mà bạn có thể post bài, sửa bài hay quản trị toàn bộ trang như theme, plugins…

Exit mobile version