https://www.thinkdigital.vn/wp-content/uploads/2019/07/3_step-infographic-cro-e1563296261889-1200x674.png

Hành trình người dùng online

Từ lúc người dùng nhìn thấy quảng cáo đến lúc thu hút họ về website/app, sau đó sản phẩm/thương hiệu tiến hành tương tác với những nội dung được cá nhân hóa phù hợp. Cuối cùng là chuyển đổi họ thành khách hàng của sản phẩm/thương hiệu (mua hàng). Đây là một quá trình lặp đi lặp lại và với CRO giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi tại từng bước. CRO là một quá trình được kết hợp và thống nhất từ marketing, đội ngũ bán hàng, chương trình chăm sóc khách hàng và cuối cùng là kênh marketing tiếp cận sau đó (cross channel marketing)

Conversion Rate Optimization viết tắt CRO  -  tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi: thế hiện việc tối ưu hóa chuyển đổi khách hàng truy cập trở thành khách hàng tiềm năng của công

Tối ưu hóa chuyển đổi

Trong kỷ nguyên marketing 4.0 Mô hình 5A đi từ Awareness (Nhận biết) - Khả năng thu hút (Appeal) - Tìm hiểu (Ask) - Hành động (Action) - Ủng hộ thương hiệu (Advocate) Tại mỗi bước chuyển đổi, sinh ra CR(x) - ứng với từng CR sẽ có điều chỉnh phù hợp với hiện trạng, bao gồm: nội dung (content), kênh quảng cáo (media), hệ thống quản trị (system management), và đội ngũ bán hàng/tư vấn

//www.thinkdigital.vn/wp-content/uploads/2019/07/business-sales-funnel-infog-e1563298483299.png

Conversion rate viết tắt CR

CR1=A2/A1

Awareness (Nhận biết) chuyển sang Khả năng thu hút (Appeal), tại đây đo lường được hiệu năng của kênh quảng cáo về mặt chi phí, tiếp cận người dùng mục tiêu, chất lượng kênh quảng cáo

CR2=A3/A2

Khả năng thu hút (Appeal) - Tìm hiểu (Ask): người dùng tương tác với thương hiệu/sản phẩm/dịch vụ dựa vào hành vi, phân đoạn dữ liệu, và cá nhân hóa. Marketing Automation là "hero"

CR3=A4/A3

Tìm hiểu (Ask) - Hành động mua hàng (Action): người dùng tiến hành thanh toán sản phẩm ưng ý, phù hợp sau khi đã so sánh, cân nhắc với nhiều lựa chọn khác nhau. Đơn hàng lưu về CMS.

CR4=A5/A4

Hành động (Action) - Ủng hộ thương hiệu (Advocate): được thương hiệu/sản phẩm triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng sau đó, việc này được triển khai nhờ vào CRM.

Giải quyết CRO cho doanh nghiệp

Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi

Với nhiều năm trải nghiệm tại các mô hình kinh doanh hiện đại (đầu tư trên Digital) đa nền tảng, đa kênh, và xử lý dữ liệu trên số lượng lớn (từ 100K đến vài triệu). Giúp có cái nhìn tổng quát về mô hình kinh doanh từ lúc quảng cáo đến lúc chăm sóc khách hàng để họ quay lại mua lần tiếp theo.

Business Analysis

Customer Experience

Funnel Management

Digital Platforms

Business Model Canvas

1. Nhận yêu cầu
Trao đổi cụ thể tại từng yêu cầu từ đó đưa ra các điểm để phân tích sâu hơn
2. Phân tích
Phân tích các hiện trạng của khách hàng Chi tiết các mục tiêu hướng đến
3. Vấn đề
Tổng hợp thông tin từ kết quả phân tích Xác định các vấn đề trong ngắn - dài hạn
4. Giải pháp
Các vấn đề được kết nối và nhìn tổng quát dài dạn - đưa ra công cụ giải quyết vấn đề

Liên hệ

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để đăng ký: