Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công Omnichannel Platform cho mô hình bán lẻ

Kỷ nguyên 4.0 của trong cuốn sách Marketing 4.0 của tác giả Philip Kotler – Huyền thoại marketing thế giới có đề cập nhiều đến mô hình nền tảng Omnichannel giải pháp tối ưu nhất cho mô hình bán lẻ phù hợp với doanh nghiệp B2C và D2C