Ngày: Tháng Mười Một 13, 2016

Revenue

Bởi admin

Revenue: Giống như đúng nghĩa tiếng Việt của nó: Doanh thu. Đây là thuật ngữ chỉ số tiền mà bạn kiếm được từ chiến dịch quảng cáo trước khi trừ thuế, chi phí hoạt động. Nó bao gồm cả lợi nhuận.

Fill Rate

Bởi admin

Khi xem báo cáo, chúng ra thi thoảng sẽ gặp cột này. Đây chính là tỉ lệ impressions CPC/request. Fill rate = Ad Requests/ Ad Impressions: Tỉ lệ lấp đầy quảng cáo hay tỉ lệ số quảng cáo được trả về thành công khi có yêu cầu. Tỉ lệ Fill rate càng lớn đồng nghĩa…

Viewability

Bởi admin

Viewability: Quảng cáo của bạn có được xem bởi người thật hay không, nếu có thì trong bao lâu. Đây là câu hỏi khó trả lời chính xác được cho các advertiser và các publisher. Chính vì vậy mà khái niệm Viewability ra đời, đây là thuật ngữ để nói về tiêu chuẩn trong quảng…

Effective Cost per Mile viết tắt eCPM

Bởi admin

Effective Cost per Mile (viết tắt eCPM): Đây là thuật ngữ không phổ biến nhiều như CPM hay CTR,…, nó là thước đo cho biết doanh thu mỗi 1000 lần quảng cáo được hiển thị. Công thức tính eCPM = (Tổng Số tiền thu được / số lượt quảng cáo hiển thị)x1000. لعب بوكر حقيقي…

Cost Per Install viết tắt CPI

Bởi admin

Cost Per Install (viết tắt CPI):  với loại hình này nhà quảng cáo sẽ chỉ mất tiền khi nào user cài đặt ứng dụng từ quảng cáo. Nếu chỉ nhìn vào giá cả, chi phí cho mỗi CPI thường cao hơn CPC và CPM, nhưng khi tính ra số tiền bạn phải trả cho mỗi…