Ngày: Tháng Mười Một 13, 2016

Retention

Bởi admin

Retention đo lường mức độ trung thành của người dùng đối với ứng dụng, tần suất họ sẽ tiếp tục sử dụng sau 1 tuần, 1 tháng, 1 năm. Trung bình một ứng dụng sẽ có tỉ lệ Retention khoảng 40% trong vòng 30 ngày kể từ khi được cài đặt và sau khoảng 12…

Love ratio

Bởi admin

Love ratio: Cụ thể, tỉ lệ này được tính trên kết quả của in-app survey (Engagement Prompt) với một câu hỏi duy nhất : “Bạn thích ứng dụng này chứ?” Người dùng sẽ có ba lựa chọn trả lời “Có/ Không/ Từ chối trả lời”. Và Love ratio được tính trên tỉ lệ người dùng…

Cost per loyal user viết tắt CPLU

Bởi admin

Cost per loyal user (viết tắt CPLU): là chỉ số đo lường acquisition cost đối với active user mới (những user có số lượt tương tác với ứng dụng ít nhất 3 lần trở lên)

Lifetime value viết tắt LTV

Bởi admin

Lifetime value (viết tắt LTV): là công cụ đo lường doanh thu cơ bản, đánh giá giá trị của mỗi ứng dụng cũng như của mỗi người dùng trong suốt vòng đời của ứng dụng đó, có thể được tính theo đơn vị tiền tệ hay thời gian, social sharing hay article. Ví dụ, một…

Average revenue per user viết tắt ARPU

Bởi admin

Average revenue per user (viết tắt ARPU): Doanh thu trung bình tương ứng với mỗi user. Đây là thuật ngữ để các nhà quảng cáo đo lường, ước lượng được doanh thu họ có được tương ứng với mỗi user. ملاعب يورو 2022 VD: Nếu nhà quảng cáo có một ứng dụng có trung bình…

Install Rate viết tắt IR

Bởi admin

Install Rate (viết tắt IR): Tỉ lệ cài đặt – Có thể nói rằng thuật ngữ này như là nằm trong thuật ngữ CR nói ở trên, bởi nó mang ý nghĩa cho ta biết tỉ lệ cài đặt trong chiến dịch của bạn. VD: cứ khoảng 1000 lần user bấm vào quảng cáo thì…