Ngày: Tháng Bảy 24, 2016

Cấu trúc Silo

Bởi admin

Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, công cụ tìm kiếm muốn phục vụ người dùng với các nội dung có thẩm quyền phù hợp nhất với các truy vấn của họ. Với thông tin xác định này, công cụ tìm kiếm sẽ xem xét các từ khóa và nội dung mỗi…

Site Architecture

Bởi admin

Site Architecture: Kiến trúc website. Kiến trúc trang web tốt đặc biệt là một cấu trúc silo sẽ giúp Google theo dõi chủ đề, nắm bắt cách tổ chức nội dung của bạn tốt hơn.

User Friendly Layout

Bởi admin

User Friendly Layout: Giao diện thân thiện người dùng. Một page có giao diện tốt là page được thiết kế sao cho các nội dung chính được hiển thị ở vị trí dẽ nhìn nhất.

References and Sources

Bởi admin

References and Sources: Tham khảo và nguồn. Trích dẫn tài liệu tham khảo và các nguồn, như tài liệu nghiên cứu làm, có thể là một dấu hiệu của chất lượng.

Keyword in URL

Bởi admin

Keyword in URL: Từ khóa nằm trong URL. Từ khóa nằm trong URL là một dấu hiệu quan trọng.

URL Path

Bởi admin

URL Path: Thành phần URL. Một trang có đường dẫn gần hơn với trang chủ có thể sẽ có giá trị hơn các trang khác một chút.